Sklep - Strona Główna
  Strona Główna HPI » Katalog » Warunki korzystania z serwisu Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
SAMOCHODY RC
SAMOCHODY CZĘŚCI
HELIKOPTERY RC
SAMOLOTY RC

AKCESORIA RC
AKUMULATORY BATERIE
ELEKTRONIKA RC
FARBY LAKIERY RC
KAROSERIE RC
KOŁA OPONY FELGI RC
NARZEDZIA RC
PALIWO NITRO RC
SILNIKI ELEKTRYCZNE RC
SILNIKI SPALINOWE RC

EDIT
HOTBODIES
HPI RACING
LRP
MAVERICK
MERLIN
MUCHMORE
RCHOBBY
TECHNOKIT

IMPREZY ZAWODY RC
DOSTAWA


Nowości więcej
LARGE RUBBER HPI/HB RACING PIT MAT (BLACK)
LARGE RUBBER HPI/HB RACING PIT MAT (BLACK)
135,00zł
Informacje
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
On-Line
HPI Polska
 
E-Mail
 
Telefon
Download
Cennik
Tu możesz pobrać aktualny cennik w formacie pliku Excel
pobierz
Warunki korzystania z serwisu Warunki korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne


Platforma B2B pod adresem internetowym www.sklep.hpi.pl zwana dalej „Sklep” jest systemem służącym do prezentacji produktów oferowanych przez HPI Polska, ich opisów, stanów magazynowych, sugerowanych cen detalicznych itp.

Oferta „Sklepu” kierowana jest do firm, hurtowników i dystrybutorów prowadzących działalność gospodarczą w branży modelarskiej zwanych dalej „Klient”.

„Sklep” umożliwia składanie niezobowiązujących zapytań ofertowych zwanych dalej „Zamówieniem”. Strona www.sklep.hpi.pl ma za zadanie ułatwić HPI Polska prezentację informacji o produktach, integrację danych o terminach dostaw, planowanie, zapotrzebowania, przygotowanie ofert, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji. Pomaga w organizacji procesu zaopatrzenia w oparciu o rozwiązania internetowe umożliwiające efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorcą HPI Polska a klientami hurtowymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Kierujemy się zasadami obowiązującymi w profesjonalnym obrocie towarowym wynikającymi z art. 3854 KC.


Za pośrednictwem „Sklepu” firma HPI Polska nie realizuje zapytań ani zamówień klientów indywidualnych (konsumentów). Zapytania składane przez klientów indywidualnych – konsumentów za pośrednictwem formularzy elektronicznych na stronie www.sklep.hpi.pl nie stanowią umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów art. 221 KC. W celu realizacji zamówień klientów indywidualnych (konsumentów), HPI Polska oferuje możliwość dokonania zakupu w dobrych sklepach modelarskich lub osobiście w sklepie fizycznym mieszczącym się w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Klonowej 14.

 

Spis treści:

1.       Informacje o firmie

2.       Ochrona danych osobowych

3.       Opisy i zdjęcia produktów

4.       Ceny i rabaty

5.       Zapytania ofertowe

6.       Dostawa

7.       Sposoby płatności

8.       Zwrot towaru i środków pieniężnych

9.       Procedura reklamacji

10.   Podsumowania końcowe

11.   Polityka plików cookies

12.   Jak składać formularz zapytania.

 

1.       Informacja o Firmie:
Platforma B2B, Sklep działająca pod adresem www.sklep.hpi.pl jest prowadzona przez Firmę HPI POLSKA z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim 95-050, przy ul. Klonowej 14, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Konstantynowa Łódzkiego pod numerem 5482, NIP: 726-012-55-41, REGON: 470973477, e-mail: sklep@hpi.pl, nr telefonu +48 42 6739999, zwanym/-ą dalej HPI Polska.

 

2.      Ochrona danych osobowych

2.1.    Dane osobowe udostępniane podczas składania zapytania na stronie www.sklep.hpi.pl , są przetwarzane wyłącznie przez HPI Polska.

2.2.    Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań ofertowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez HPI Polska,

2.3.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2.4.    Każdy klient po założeniu konta, ma prawo po zalogowaniu się, do wglądu i modyfikowania swoich danych.

2.5.    Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3.      Opisy i zdjęcia produktów

3.1.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o złożeniu zapytania za pośrednictwem formularza, skontaktować się działem handlowym. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy właściwości przedmiotu.

 

4.      Ceny i rabaty

4.1.    Wszystkie ceny podawane na stronie www.sklep.hpi.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

4.2.    Cena podana przy oferowanym produkcie nie jest wiążąca w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem formularza zamówienia. Ostateczna cena zostaje ustalona po uwzględnieniu wysokości rabatu hurtowego i jest wskazana na dokumencie sprzedaży.

4.3.    HPI Polska udziela indywidualnych rabatów ustalonych na drodze odrębnych umów, porozumień.

4.4.    HPI Polska zastrzega sobie prawo zmiany wysokości rabatów i wykluczania niektórych produktów z oferty rabatowej o czym klient zostanie poinformowany indywidualnie.

5.      Zapytania ofertowe (Niezobowiązujące Zamówienia)

5.1.    Sklep przyjmuje zapytania ofertowe poprzez formularz zamówienia publikowany na stronie internetowej www.sklep.hpi.pl . Zapytania realizujemy w kolejności ich składania.

5.2.    Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zapytania do realizacji, na podstawie oferty, zostaje wysyłana poprzez pocztę elektroniczną.

5.3.    Złożenie zapytania oznacza rezerwację na dany produkt i przygotowanie towaru do sprzedaży.

5.4.    Podstawą do realizacji zapytania i wydanie towaru jest zaakceptowanie przez Klienta specyfikacji, cen, rabatów, przyjęcie dokumentu sprzedaży i dokonanie zapłaty.

5.5.    Złożenie zapytania nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedawca może odmówić realizacji zapytania, także bez podania przyczyny.

5.6.    Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży przy osobistym odbiorze towaru w magazynie HPI Polska, następuje po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty, przyjęcia dokumentu sprzedaży i dokonania zapłaty.

5.7.    Płatność może być dokonana gotówką w kasie HPI Polska lub przelewem na wskazane konto bankowe.

6.      Dostawa

6.1.    Sprzedane produkty HPI Polska zgodnie z zapotrzebowaniem klienta wydaje w z magazynu w siedzibie firmy, dostarcza  kurierem lub Pocztą Polską zgodnie aktualną ofertą dostawi decyzją Klienta.

6.2.     Na czas otrzymania przesyłki składa się:

6.2.1. czas realizacji zamówienia obejmuje - kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualne spakowanie paczki.

6.2.2. czas dostawy, zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia.

6.3.    Staramy się aby czas dostawy był możliwie najkrótszy. Szacunkowy czas dostarczenia przesyłki kurierskiej lub pocztowej wynosi od 1 do 3 dni.

6.4.    Wszelkie reklamacje Klienta z tego tytułu za pośrednictwem HPI Polska będą kierowane do właściwej firmy spedycyjnej.

6.5.    Klient zobowiązuje się, że nie będzie rościł złych intencji wobec HPI Polska w przypadku nieterminowego dostarczenia, zniszczenia lub zniszczenia przesyłki z winy firm spedycyjnych.

 

7.      Sposoby płatności

7.1.    Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

7.1.1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z magazynu HPI Polska;

7.1.2. Przelewem na rachunek bankowy podany na dokumencie sprzedaży;

7.1.3. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika, kuriera (pobranie).

7.2.    HPI Polska może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane na dokumencie sprzedaży lub odrębnych umowach potwierdzonych przez HPI Polska jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

7.3.    Przeniesienie wierzytelności przysługującej HPI Polska na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą HPI Polska udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

8.      Zwrot towaru i środków pieniężnych

8.1.    Ewentualny zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zakupu. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

8.2.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.3.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt, a o ewentualnych  usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół uszkodzeń a towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczającej paczkę na adres: HPI Polska, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Klonowa 14, lub nie odbierać przesyłki.

8.4.    HPI Polska nie stosuje polityki towarów zastępczych.

8.5.    HPI Polska zwraca pieniądze wpłacone za zakupiony towar w dwóch formach: gotówki – tylko w przypadku, kiedy konsument również użył gotówki w celu rozliczenia za zakup lub przelew w walucie Polski Złoty na krajowy rachunek bankowy klienta.

 

9.      Procedura reklamacji

9.1.    Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. HPI Polska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, dostarczenia produktu do serwisu HPI Polska.

9.2.    Reklamowany produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

9.3.    Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

9.4.    Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

9.5.    Do sprzętu powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakich okolicznościach) dana usterka wystąpiła/występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

9.6.    Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kopię dokumentu zakupu. W przypadku braku kopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie HPI Polska możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie HPI Polska.

9.7.    Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie przesłanej kopii budzą wątpliwości serwisanta.

9.8.    Sposób wysłania sprzętu do naprawy. Klient jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do firmy HPI Polska. Po naprawie sprzęt zostanie wydany Klientowi z magazynu serwisu HPI Polska.

9.9.    Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i ewentualny koszty przesyłki.

10.  Postanowienia końcowe.

10.1.Przyjęcie przez Klienta dokumentu sprzedaży i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10.2.HPI Polska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze strony www.sklep.hpi.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

10.3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie www.sklep.hpi.pl  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

10.4.HPI Polska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i dostosowanie do aktualnych wymogów i przepisów.

10.5.Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie www.sklep.hpi.pl  w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

 

11.  Polityka plików cookies

12.   Co to jest plik „cookie”?

12.1."Cookies" (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
W jakim celu strona internetowa korzysta z plików cookies?
Pliki cookies używane na stronie internetowej http://www.sklep.hpi.pl umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

12.2.Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej:

12.2.1.   dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie

12.2.2.   mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics  - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

12.2.3.   wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,

12.2.4.   zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,

12.2.5.   mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych

12.2.6.   dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Facebook i Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785 oraz na stronie http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

12.2.7.   uwierzytelnianie użytkownika, gdy jest zalogowany(a), dzięki czemu Facebook może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

12.3.Jakich plików cookies używamy?

12.3.1.   Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje plików cookie:

12.3.2.   sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

12.3.3.   stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

12.4.Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

12.5.Uwaga: dla działania strony internetowej konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z tego systemu. Pliki cookies stosowane na stronie wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie uniemożliwia prawidłowe wyświetlanie strony.

12.6.Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

12.7.Dla przeglądarki Firefox:

12.7.1.   Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.

12.7.2.   Następnie wybierz panel Prywatność.

12.7.3.   Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.

12.7.4.   Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

12.7.5.   Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

12.7.6.   Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

12.7.7.   Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.

12.7.8.   Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

12.7.9.   Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

12.7.10.                       Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

12.8.Dla przeglądarki Google Chrome:

12.8.1.   Kliknij menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki.

12.8.2.   Wybierz Ustawienia.

12.8.3.   Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

12.8.4.   W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

12.8.5.   W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

12.8.6.   Domyślne blokowanie plików Cookiem

12.8.7.   Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

12.8.8.   Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

12.8.9.   Domyślne zezwalanie na pliki Cookiem

12.8.10.                       Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.

12.8.11.                       Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

12.8.12.                       Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

12.9.Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

12.9.1.   W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

12.9.2.   Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

 

13.  Jak złożyć zapytanie?

13.1.Aby zapoznać się oferta HPI Polska i złożyć zapytanie należy się załogować na stronie www.sklep.hpi.pl Po zalogowaniu, aby obejrzeć zdjęcie lub przeczytać informacje o produkcie kliknij na link z nazwą produktu.

13.2.Po wybraniu  produktu i kliknięciu "Do koszyka", zostanie on dodany do Twojej listy zapytania, a strona z aktualną zawartością koszyka zostanie automatycznie wyświetlona.

13.3.W każdej chwili, podczas przeglądania zawartości strony www, możesz sprawdzić zawartość koszyka, wybierając opcje "Przelicz".

13.4.Aby sfinalizować zapytanie kliknij na przycisk "Do kasy" znajdujący się na dole strony po prawej stronie. Czekaj na naszą odpowiedź.

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Recenzje więcej
2004 HONDA S2000 BODY(200MM/WB255MM
Bardzo dobry wygląd i aerodynamika, ... ..
5 z 5 gwiazdek!
Języki
Polski English
Waluty

Warning: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in /includes/counter.php on line 30

©2005 HPI Polska